Teknikk styrketrening

Teknikk

De grunnleggende prinsippene for styrketrening innebærer manipulering av antall repetisjoner ofte kalt reps. I tillegg vil  tempo, antall øvelser og kraft  forårsake ønskede endringer innenfor styrke og utholdenhet ved at musklene bli “overbelastet”. De spesifikke kombinasjonene av reps, sett, øvelser, motstand og kraft er avhengig av formålet med den enkelte som utfører øvelsen: For å få større muskler og bli sterkere må flere sett med færre reps utføres med mer kraft.  Et bredt spekter av regimer kan bli vedtatt for å oppnå forskjellige resultater, men den klassiske formelen som anbefales for folk flest som skal begynne å trene styrke  vil bli presentert nedenfor:

8 til 12 repetisjoner av en motstandsøvelse for hver hovedmuskelgruppe med en intensitet på 40% til 80% avhengig av treningsnivået.
To til tre minutter med hvile anbefales mellom treningssett for å muliggjøre forsvarlig gjenoppretting.
To til fire sett anbefales for hver muskelgruppe, det mest vanlige er å gjennomføre tre sett (runder) med en pause i mellom.
Manglende bruk av nok motstand samt feil utførelse av øvelsen under et treningssett kan føre til skade eller manglende resultat, siden den ønskede muskelgruppen ikke utfordres tilstrekkelig, blir terskelen for “overbelastning# aldri nådd, og muskelen blir ikke sterkere. Søk alltid råd hos noen som er erfaren innenfor teknikk dersom du skal trene med tunge vekter.

Du kan finne flere videoer på nett som på en god måte illustrerer riktig teknikk for ulike øvelser. Videoen nedenfor vider riktig og feil teknikk ved sittende roing. her er det bare å søke seg frem til de øvelsene som du ønsker å gjennomføre.