Radiatorsystem (vannbåren veggvarme)

I et radiatorsystem fordeles varmen via et rørsystem ut til et antall radiatorer som er plassert under vinduer og andre steder i boligen der det er naturlig å tilføre varme.

Varme kan tilføres fra ulike kilder, som for eksempel el-, gass- eller oljekjeler, biokjeler, solfangere og varmepumper. Varme kan dessuten overføres fra fjernvarmesystemer.

Temperaturnivået i et radiatorsystem avhenger av hvor stor overflate den enkelte radiator har. Varmeavgivelse er proporsjonal med både radiatorens varmeavgivende areal, og temperaturforskjellen mellom radiatoren og rommet som skal varmes opp. Dette betyr at dersom en ønsker å redusere  temperaturnivået i et radiatorsystem mp installere radiatorer med større areal for å kunne avgi like mye varme.

Tradisjonelt ble radiatoranlegg laget med tanke på å benytte oljekjeler og el-kjeler til varmeproduksjon, og anleggene ble derfor gjerne konstruert for en temperatur på ca. 80 °C. Dersom den ønsker å benytte varmepumper i denne typer anlegg, er det ofte nødvendig å bytte ut radiatorene for å få større varmeavgivende flate fordi varmepumpene som regel ikke er i stand til å levere varme ved så høy temperatur. De er dessuten langt mindre effektive enn dersom de kan levere varme ved en temperatur på 30-40 °C.

Et radiatorsystem kan utstyres med automatikk som sørger for å holde innetemperaturen på ønsket nivå.

Dersom en ønsker å etterinstallere vannbåren varme i en bolig som tidligere har benyttet panelovner og/eller elektriske varmekabler, er det som regel enklere og rimeligere å installere et radiatorsystem fremfor vannbåren gulvvarme.