Energisystemet

Økonomi og marked

Lurer du på hva kraftmarkedet er?Vil du vite mer om strøm- regningen din?Les mer.

Miljø og samfunn

All energibruk og omforming påvirker omgivelsene våre. Her finner du mer om hva energi betyr for miljøet, men også for velferd og samfunnsutvikling. Les mer.

Fysikk

Energi kan verken oppstå eller forsvinne. Hvordan henger det hele sammen?
Les mer.

Faktasamling

Statistikk, utslippstall, lover og forskrifter, relevante offentlige dokumenterm.m.
Les mer.

Forbrukerstoff

Hva styrer strømprisen og hva består regningen av? Hvilke alternative løsninger finnes? Hva er ENØK?

Les mer.


[Enkelinnføring][Energisystemet][Økonomiogmarked][Miljøogsamfunn][Fysikk][Fakta][Energiturist]